Wydrukuj tę stronę
17 czerwca 2021

Konferencja online pt.: „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu zaprasza na bezpłatną konferencję online pt.: „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

Termin konferencji: 23 czerwca 2021 r., godz. 14.00-15.00


Główna tematyka konferencji poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z treścią nowego 7. podstawowego kierunku polityki oświatowej państwa: „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”, wprowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 21 maja 2021 r.
Celem konferencji jest przede wszystkim wsparcie środowiska szkolnego w obszarze wychowawczym i psychoprofilaktycznym po długotrwałym okresie nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem i uwrażliwieniem na rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb uczniów, rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie adaptacji ucznia w przestrzeni szkolnej i budowaniu relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń-grupa rówieśnicza

Tematy wystąpień:

  • Identyfikacja ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów po powrocie do szkoły; praktyczne działania nauczycieli, planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej.
  • Zaburzenia emocji, stany depresyjne uczniów,  współpraca z rodzicami ukierunkowana na wsparcie dziecka w kryzysie emocjonalnym.
  • Wytyczne MEiN po powrocie uczniów do szkoły.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza: https://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=pokazforma&id=15890. Tylko do zapisanych osób zostanie wysłany link aktywacyjny do spotkania (aplikacja ZOOM) oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Ostatnio zmieniany 17 czerwca 2021