Wydrukuj tę stronę
18 czerwca 2021

Rekrutacja na KURS KWALIFIKACYJNY 'Zarządzanie oświatą'

Kurs Kwalifikacyjny

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Termin realizacji: 09.2021 r. - 06.2022 r.

Forma realizacji: stacjonarnie i zdalnie

Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 206

Liczba godzin: 216

Odpłatność: 1400 zł.

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA KURS KWALIFIKACYJNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do odpowiedzialnego, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową oraz uzyskanie przez uczestników kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

 

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie oświatą

Ostatnio zmieniany 06 września 2021